• Omgående levering i hele DK
  • Opbevaring af ordre indtil brug
  • DKs billigste priser på natursten

Inpro A/S Code of Conduct

 

Inpro A/S Etikregler (Code of Conduct)

 

1. Introduktion

Vi, ved Inpro A/S, forpligter os til at opretholde høje standarder for etik og adfærd. Disse etikregler vejleder vores beslutninger og handlinger i vores interaktion med kolleger, kunder, samarbejdspartnere og samfundet som helhed. Vores mål er, at opbygge et omdømme for integritet, tillid og ansvarlighed.

 

2. Integritet og Ærlighed

2.1. Vi handler ærligt og ærligt i alle aspekter af vores arbejde.

2.2. Vi undgår svig, vildledning eller vildfarelse af andre.

2.3. Vi respekterer fortrolighed og beskytter følsomme oplysninger.

 

3. Respekt

3.1. Vi respekterer hinanden uanset køn, race, nationalitet, alder, religion, seksuel orientering eller enhver anden form for forskelsbehandling.

3.2. Vi viser hensyn og professionalisme i vores interaktioner.

 

4. Ansvarlighed

4.1. Vi er ansvarlige for vores handlinger og beslutninger.

4.2. Vi overholder gældende love, regler og regulativer.

4.3. Vi tager ansvar for konsekvenserne af vores handlinger.

 

5. Kvalitet og Professionalisme

5.1. Vi stræber efter høj kvalitet i alt, hvad vi gør.

5.2. Vi arbejder professionelt og engageret for at opnå organisationens mål.

 

6. Bæredygtighed og Samfundsansvar

6.1. Vi overvejer miljømæssige og samfundsmæssige konsekvenser af vores beslutninger og handlinger.

6.2. Vi søger at fremme bæredygtige praksis og bidrage positivt til samfundet.

 

7. Samarbejde og Teamarbejde

7.1. Vi fremmer et positivt og konstruktivt samarbejdsmiljø.

7.2. Vi værdsætter forskellige perspektiver og arbejder effektivt som et team.

 

8. Konfliktløsning

8.1. Vi løser uenigheder og konflikter gennem dialog og samarbejde.

8.2. Vi undgår at fremme skadelige interne stridigheder.

 

9. Overholdelse og Ordentlige Arbejdsforhold

9.1. Vi forpligter os til at overholde gældende love og regulativer vedrørende arbejdsvilkår og sikre ordentlige arbejdsforhold for vores medarbejdere og samarbejdspartnere.

9.2. Vi afviser enhver form for børnearbejde og støtter aktivt initiativer for at udrydde det.

9.3. Vi arbejder for at sikre, at vores leverandører og samarbejdspartnere også opretholder disse standarder.

 

10. Håndhævelse og Opfølgning

10.1. Vi overholder og håndhæver disse etikregler og opfordrer andre til at gøre det samme.

10.2. Brud på disse etikregler kan medføre disciplinære foranstaltninger for vores medarbejder og-/eller ophør af samarbejde med leverandører.