• Omgående levering i hele DK
  • Opbevaring af ordre indtil brug
  • DKs billigste priser på natursten

Montagevejledning til Marmor / Travertin / Limestone

Kære kunde…

Tak fordi Du valgte Inpro A/S som leverandør af dit nye naturstens gulv.

For at opnå det bedste resultat, er der nogle retningslinjer som bør følges. Ikke kun fordi gulvet er problemfrit at lægge, men også for at gulvet efterfølgende, vil blive til stor glæde i mange år frem.

Grundigt forarbejde er vigtig for et godt slutresultat. Sørg for at underlaget er jævnt og bæredygtigt. Det skal være helt fri for støv, fedt og snavs. Påfør evt. primer på underlaget for at sikre optimal vedhæftning.

Når man vælger natursten som gulv, så er én af grundene det spændende spil som der er i overfladen. Nogle vælger at sortere før nedlægning, andre vælger at tage direkte fra ”kassen”. Vær opmærksom på at farver og strukturer kan variere fra sten til sten og fra kasse til kasse.

Følgende værktøj er godt at have ved hånden:

Blyant, tommestok, waterpas, vinkelsliber med diamantklinge, (alternativ en vådskærer), Vinkel med gradmåler, 10 mm tandspartel, svamp, 2 spande, boremaskine, piskeris til boremaskine, gummispartel, spande-sæt med svamp, kridtsnor, fugesnor.

Før du går i gang:

a)       Sluk for evt. gulvvarme nogle timer før nedlægning af fliser startes.

b)       Støvsug gulvet. Påfør primer om nødvendigt.

c)       Få overblik.

d)       Start med at udregne hvordan fliserne skal lægges.

Det kan være afgørende for et godt visuelt resultat, at bruge god tid til beregningen. Læg evt. nogle fliser ud på gulvet, således at der dannes de rette linjer igennem rummet/rummene. At der f.eks. startes og sluttes med samme størrelse flise osv. Find bredden på fugen. Fliser med skarp skårne kanter, kan som regel lægges med en tynd fuge på f.eks. 3 mm. Andre fliser, f.eks. tromlede, skal måske have en større fugebredde.

Kontrollér at der er plads i højden ved døre osv. Placér fliserne i rummet, så de er nemme at håndtere, og nemme at få fat på, uden at være i vejen for arbejdet. Fyld en spand med koldt vand til afvaskning af f.eks. snavs eller overskydende klæber.

Bland fliseklæberen i det forhold som fremgår af emballagen. Brug piskeris på boremaskine, det letter arbejdet, og blander klæberen godt.

Så skal gulvet lægges:

Udlæg fliseklæber på det sted hvor der skal startes ifølge tidligere udregninger. Udlæg ikke mere, end at fliseklæberen hele tiden føles fugtig og klæbrig.

Bemærk: Ved fliseformater med kantlængde på over 50 cm, skal der bruges special fliseklæb. Ligeledes skal underlag / gulvet påføres fliseklæb med tandspartel på min. 10 mm, samtidig med at bagsiden af flisen påføres et tyndt lag fliseklæb. Der monteres vådt i vådt. Arbejd med fliseklæben i begge retninger, således der altid opnås en jævn og ensartet overflade, der sikrer vedhæftning overalt på flisens bagside. Det er altid vigtigt at bruge den fliseklæb som er egnet til formålet. Spørg din fagmand. 

Der må IKKE være steder hvor der ikke er klæber.

Nu lægges første flise forsigtig ned i klæberen. Ret flisen til så den passer med kridt afmærkningen. Tryk jævnt på flisen, indtil du kan se, at der er god kontakt med klæberen hele vejen rundt på flisen. Er der kommet fliseklæber på kanter eller overflader, aftørres dette omgående med den våde svamp.

Herefter fortsættes nedlægningen af de næste fliser. Det kan være en hjælp at have flisesnor eller lign. Afstandsstykker kan bruges til at lægge mellem fliserne for at sikre samme fugeafstand. Ved f.eks. tromlede sten kan det være vanskeligt at holde den samme fugeafstand, da stenene typisk ikke er 100 % ens i mål. I praksis betyder det intet, da fugerne alligevel vil variere ved fugning. Det er blot en del af charmen. Der vil som regel være en vis afvigelse på mål på natursten.

Snart bliver det nødvendigt at tilskære den første flise. Brug tommestok til opmåling, og markér skærelinjer på flisen. Husk at tage højde for fuge både til nabofliserne, men også mod mur osv. Skær fliserne med en vinkelsliber eller endnu bedre end vådskærer. Fortsæt til der er fliser på hele gulvet. Husk hele tiden at aftørre fliser for fliselim osv.

Nu skal gulvet tørre i min. 24 timer hvis der bruges alm. fliseklæb.  
 

Så er det tid for fugning:

Det er meget vigtigt at bemærke, at der på marmor, travertin, limestone og andre kalksandsten aldrig må anvendes syreholdige produkter. Hverken ved montering eller ved den daglige vask og vedligehold. Er fliserne beskidte eller snavsede, skal de vaskes før fugning. Brug evt. Platinum Master Clean >>>.

Hvis der vælges en mørk fugemasse, er det specielt vigtigt, at fugerne mellem fliserne er rene, ellers kan støv og snavs forårsage misfarvning af fugemassen. Bland fuge og vand i nøjagtig det forhold som angives af producenten. Brug piskeris og boremaskine for optimal blanding. Hvis fugen blandes med for meget vand, mister den bæreevne, og vil synke uforholdsmæssigt meget, og vil være svær at styre.

Læg en klat fugemasse ud på en flise. Brug en ca. 20 cm. Gummispartel til at fordele fugemassen i fugerne. Træk gummispartlen diagonalt på fugerne, for at sikre at fugemassen ligger jævnt, og at fugerne er fyldt helt op. Tryk ikke for hårdt på spartlen, da fugemassen så vil ligge for dybt i fugerne. Hvis der er tale om f.eks. en travertin med natur overflade, så vil der typisk være en del huller som skal fyldes samtidig med at der fuges. Fliserne kan gøres mere eller mindre rustikke, alt efter hvor dybt fugemassen lægges i hullerne.

Bearbejd kun nogle få m2 af gangen, således at du hele tiden kan styre tørre tiden. Træk alt overflødig fugemasse af fliserne. Lad det tørre indtil fugemassen har ”sat sig”. Det kan svinge fra nogle få minutter op til 1 time, det afhænger af temperatur, luftfugtighed osv.

Når fugemassen virker fast, skal overfladen renses. Her er det vigtigt at bemærke, at det er meget nemmere at afrense nu end senere. Som nævnt tidligere, så må der efterfølgende ikke bruges syre til afrensning af fliserne. Vær derfor grundig med afrensning i fase 1. Brug en hårdt opvredet svamp. Skift vaskevand ofte. Fortsæt til hele gulvet er fuget. Lad gulvet tørre nogle timer.

Så skal gulvet afrenses:

Selvom du har været omhyggelig med afrensningen af fliserne ved fugningen, så vil der ganske sikkert ligge et tyndt lag cementstøv på fliserne, også kaldet ”fugeslør”. Denne fugeslør skal afrenses, før der kan overfladebehandles. Brug f.eks. Platinum Master Clean >>>. Vær omhyggelig med denne proces. Vask efterfølgende gulvet 2 gange med rent vand. Lad gulvet tørre nogle timer. Tjek at gulvet er helt rent. Hvis det ikke er helt rent, skal der vaskes igen.

Når gulvet er helt rent, skal det tørre min. 24 timer. Hvis der skal fuges med silikone fuge langs væg og gulv, er det nu det skal gøres, og ikke efter overfladebehandlingen har fundet sted.

Så skal der overflade behandles:

Denne del er meget vigtig. Den er afgørende for, hvor nemt gulvet er at holde og rengøre fremover.

Overfladebehandlinen skal gøres før gulvet tages i brug. Hvis der stadigvæk skal foretages bygningsarbejder i huset efter at gulvet er færdig lagt, anbefales det, at gulvet afdækkes med en tyk afdæknings pap, og at der ventes med overfladebehandlingen indtil alt arbejde er færdiggjort.

Der findes mange forskellige produkter på markedet. Nogle er bedre end andre. Nogle skal efterbehandles ofte. Nogle efter flere år.

Lad Inpro A/S rådgive med de forskellige behandlingstyper.

Vigtigt: Brug aldrig stenolie eller lignende produkter.

Overflade behandling:

Til langt de fleste marmor, travertin og limestone produkter vil Inpro A/S anbefale overfladebehandling med PLATINUM Acqua. Marmor og travertin består ofte af skønne farver, som der ikke bør ændres på.

Platinum Acqua >>> ændrer hverken på farve, strukturer eller glans. Platinum Acqua er et top professionelt produkt, som er en dybdebehandling af naturstenen. Ved normal slidtage skal der først efterbehandles efter 3 – 15 år afhængig af hvor i huset stenene lægges.

Hvis farven på en natursten ønskes mørkere og strukturerne kraftigere, anbefaler vi Platinum Wet.

Platinum Wet >>>: Samme produkt som Platinum Acqua. Dog med den ændring, at dette produkt fremhæver strukturer og farver i naturstenen. Typisk ændrer dette produkt farven fra f.eks. antracit grå til sort. Et produkt som er særdeles stærk, og som efterlader en mat overflade. Ved normal slidtage skal der først efterbehandles efter 3 – 15 år afhængig af brugen og hvor i huset stenene lægges.

Det er meget vigtigt at medfølgende produktanvisninger følges. Ved tvivl kontakt Inpro A/S.

Efter overfladebehandling bør gulvet tørre natten over.

Til den "daglige" vask anbefales Platinum Stone Clean >>> som er en mild sæbe, som ikke efterlader nogen hinde på overflade, som kan være med til at sløre overfladen, eller gøre den mat.