• Omgående levering i hele DK
  • Opbevaring af ordre indtil brug
  • DKs billigste priser på natursten

Udendørs keramik fliser. Lægningsvejledning

Generel lægningsvejledning - Keramiske fliser.

Denne vejledning omhandler kun opbygning af arealer med begrænset trafik, dvs. gangarealer - Der kan være lokale forhold som kræver speciel opbygning.

Afvanding af belægningen:

Belægningen og de underliggende lag skal have et godt fald, gerne ca. 25% (2,5 cm pr. m) dette er normalt tilstrækkeligt til, at der ikke samles vand på overfladen.

Faldet skal være væk fra bygninger, og samme fald indbygges i bærelag samt afretningslag.

Bærelag:

Bærelag består af stabilt grus i kornstørrelsen 0-32 mm. Stabilgruset lægges ud i et lag af 12 – 15 cm tykkelse, rettes af med retskinne og komprimeres med ca. 3 overkørsler med pladevibratoren. Husk at fugte gruset hvis det er tørt. Jævnheden af bærelaget bestemmer i stor grad jævnheden af belægningsarealet, når dette er taget i anvendelse. Overfladen af stabilgrus laget må derfor ikke variere mere end ± 10 mm.

Afretningslag:

Afretningslaget består af afretningsgrus i kornstørrelse, 0-4 mm, eller 0-8 mm. Afretningsgruset komprimeres med pladevibrator, til færdig tykkelse på ca. 30 ± 10 mm, hvorefter der rettes af.

Det er vigtigt, at undgå store variationer i tykkelsen af afretningslaget. Dette skyldes, at der i dette lag kan opstå en del deformationer, og store variationer i tykkelsen vil derfor give væsentlige ujævnheder/lunker. Der lægges ledere ud med passende afstand. Benyt f.eks. vandrør eller et andet stålprofil.

Der trækkes af med en retskinne (alu-retskinne eller et lige bræt), lederne fjernes og sporene derfra dækkes til.

Lægning af fliser

Fliserne lægges herefter fra den ene side til den anden. Har du fået leveret mere end én palle, skal der benyttes fliser fra flere paller samtidigt.

Der bør udspændes snore i længde- og tværretning til at lægge den første række og kanterne efter. Endvidere kan det være en fordel at spænde snore ud på tværs med jævne mellemrum, for at kontrollere at fugeflugterne er lige. 

Den anbefalede fugebredde er 2-5 mm – hertil kan benyttes tilkøbte afstands stykker med T-stykke eller kryds. Afstandsstykkerne trykkes ca. 5 mm ned i afretningsgruset.

Fliserne må aldrig lægges så tæt, at de rører hinanden brug afstands stykkerne for at sikrer at dette ikke sker. Al færdsel skal foregå på de netop lagte fliser og ikke på afretningslaget.

Fliserne skal fuges let, som en løbende proces, for at undgå at de forskubber sig. Fliserne må ikke pladevibreres.

Er der behov for at tilskære fliser, eks. omkring brønde mv. skal dette foregå i tilpas afstand fra belægningsarealet, således støv og fragmenter ikke kommer i kontakt med belægningen. Generelt, skal belægningen holdes så ren som muligt for grus, sten og skærestøv under hele arbejdsprocessen. Tilskæring kan ske ved hjælp af vinkelsliber monteret med en diamant klinge. Det pæneste snit opnår man dog ved brug af en vådskærer.

Opfugning

Til opfugning benyttes et dertil beregnet produkt. Det kan for eksempel være fugesand >>> eller stenmel.

Vedligeholdelse

Fliserne kan afvaskes én til to gange årligt. Brug evt. sommer/vintertid som huskeregel. Der benyttes en alm. belægningssæbe, evt. tilsat algefjerner, hvis dette findes nødvendigt.

Til afvaskning benyttes en gadekost, autobørste, (stålbørster, slibepapir og lignende må ikke benyttes på fliserne) - Arbejdet bør ikke udføres i direkte sollys.

 

Vi anbefaler altid at tage en fagmand med på råd.

Inpro A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forhold til opbygning af underlag. Disse kan variere fra sted til sted, hvorfor ovennævnte kun må betragtes som en guideline.