• Omgående levering i hele DK
  • Opbevaring af ordre indtil brug
  • DKs billigste priser på natursten

Udendørs keramik fliser. Lægningsvejledning

Generel lægningsvejledning - Keramiske udendørs fliser 20 mm.

Denne vejledning omhandler kun opbygning af arealer med begrænset trafik, dvs. gangarealer. 
               

Der kan være lokale forhold som kræver speciel opbygning, som f.eks. bundsikring

Afvanding af belægningen:
Belægningen og de underliggende lag skal have et godt fald, gerne ca. 25 ‰ (2,5 cm pr. m).  Det er normalt tilstrækkeligt til, at der ikke samles vand på overfladen.  Faldet skal være væk fra bygninger, og samme fald indbygges i bærelag samt afretningslag.

Bærelag:
Bærelag består af stabilt grus i kornstørrelsen 0-32 mm. Stabilgruset lægges ud i et lag af 12 – 15 cm tykkelse ( eller hvad der er nødvendigt i det enkelte projekt), rettes af med retskinne og komprimeres med mindst 3 overkørsler med pladevibratoren. Husk at fugte gruset hvis det er tørt. Jævnheden af bærelaget bestemmer i stor grad jævnheden af belægningsarealet, når dette er taget i anvendelse. Overfladen af bærelaget må derfor ikke variere mere end ± 10 mm.

Afretningslag:
Afretningslaget består af afretningssand i kornstørrelse 0-4 mm. Afretningssandet komprimeres grundigt med pladevibrator, til færdig tykkelse på ca. 10 mm ± 5 mm, hvorefter der rettes af.  Det er vigtigt, at undgå store variationer i tykkelsen af afretningslaget. Dette skyldes, at der i dette lag kan opstå en del deformationer, og store variationer i tykkelsen vil derfor give væsentlige ujævnheder/lunker. Der lægges ledere ud med passende afstand. Benyt f.eks. vandrør eller et andet stålprofil. Der trækkes af med en retskinne (alu-retskinne eller et lige bræt), lederne fjernes og sporene derfra dækkes til og stampes.

Lægning af fliser:
Fliserne lægges herefter fra den ene side til den anden. Har du fået leveret mere end én palle, skal der benyttes fliser fra flere paller samtidigt. Der bør udspændes snore i længde- og tværretning til at lægge den første række og kanterne efter. Endvidere kan det være en fordel at spænde snore ud på tværs, med jævne mellemrum, for at kontrollere at fugeflugterne er lige. Den anbefalede fugebredde er 2-5 mm – hertil skal benyttes tilkøbte afstands stykker med T eller X form. Fliserne må aldrig lægges så tæt, at de rører hinanden. Ved brug af afstandsstykkerne sikrer man at dette ikke sker. Al færdsel skal foregå på de netop lagte fliser og ikke på afretningslaget. Fliserne skal fuges let, som en løbende proces, for at undgå at de forskubber sig. Fliserne må ikke pladevibreres.                     
Er der behov for at tilskære fliser, eks. omkring brønde mv. skal dette foregå i tilpas afstand fra belægningsarealet, således støv og fragmenter ikke kommer i kontakt med belægningen. Generelt, skal belægningens holdes så ren for grus, sten og skærestøv under hele arbejdsprocessen. Tilskæring kan ske ved hjælp af vinkelsliber monteret med en diamant klinge. Det pæneste snit opnår man ved brug af en vådskærer.
Den yderste række fliser skal altid sikres mod at fliserne kan skride. Dette gøres ved at stabilisere den yderste række fliser hele vejen rundt med plade, kantsten eller beton. Skrider den yderste række, er der stor fare for at alle fliserne flytter sig med deraf følgende skader.

Opfugning:
Er der udsigt til regn i større mængder, skal fliserne fuges før regnen sætter ind. Større vandmængder kan underminere fliserne, hvis disse ikke er sikret mod nedtrængning med en god og stabil fuge.
Som fugemateriale kan benyttes sand, stenmel eller fugesand, som alle har et lavt prisleje. Dog skal man være opmærksom på, at disse typer ikke er så stabile i det Danske vejrlig. Heftige regnbyger kan skylle materialet op på fliserne, og i værste tilfælde helt bort, hvilket ikke er godt, da afretningslaget under fliserne kan blive skyllet bort.
Inpro A/S anbefaler fugetyper som hærder hårdt op, da disse har mange fordele i forhold til stabilitet, ukrudt osv.

Vedligeholdelse:
Fliserne kan afvaskes én til to gange årligt. Brug evt. sommer/vintertid som huskeregel. Der benyttes en alm. belægningssæbe. Evt. tilsat algefjerner hvis nødvendigt. Til afvaskning benyttes en gadekost, autobørste, (stålbørster, slibepapir og lign. må ikke benyttes på fliserne) eller højtryksrenser.                                               
Arbejdet bør ikke udføres i direkte sollys.

Der gøres udtrykkelig opmærksom på, at Inpro A/S aldrig kan blive gjort ansvarlig i forhold til opbygning af underlag.
Jordforhold kan variere fra sted til sted, og det er altid den professionelle entreprenør, som skal udføre arbejdet korrekt i forhold til gældende jordforhold.
INGEN FLISER LIGGER BEDRE ELLER MERE STABILT, END DET UNDERLAG DE LIGGER PÅ!