• Omgående levering i hele DK
 • Opbevaring af ordre indtil brug
 • DKs billigste priser på natursten

Specifikationer

Størrelse 20 kg

Alfix Qickfix Premium Fliseklæb

Send forespørgsel på dette produkt

875,00 DKK/stk.

Model/Varenr.: FV-1859392

Hurtighærdende naturstensklæber. High class.

 • Til fugtfølsomme natursten som f.eks. lys marmor, travertin etc.
 • Til stor- og megaformatfliser
 • Indendørs anvendelse
 • Modvirker misfarvning og udblomstringer
 • Godkendt til vådrum
 • Letflydende konsistens til gulve
 • Gangbar og fugning efter 3 timer
 • Velegnet til gulvvarme
 • Meget lav emission EC1 plus
 • Lagtykkelse op til 10 mm      

Forbrug:
Fliser under 55 cm bredde / længde hvor fliser ikke skal bagsmøres, beregnes ca. 3 kg. pr. m2
Fliser over 55 cm bredde / længde, hvor fliser skal bagsmøres, beregnes ca. 4 kg pr. m2


Læs mere om Alfix Quickfix Premium her >>>   

Se fuld produktinfo her >>>

Find Sikkerhedsblad her >>>

 

BRUGS­ANVISNING

UNDERLAG

Puds, murværk og porebeton.
Betonafretningslag med og uden opvarmning, retningsgivende alder 14 døgn og max. fugtighed på 90 % RF
ved fugtbestandige natursten.
Letklinkerbetonelementer max. fugtindhold på 8 %.
Cementbaseret spartelmasse.
Anhydritgulve max. 0,5 % restfugt.
Pladsstøbt beton og betonelementer ældre end 2 måneder.
Gipskartonplader, fibergipsplader, kalciumsilikatplader.
Vinyl og maling på beton.
Eksisterende flisebeklædninger, terrazzo.

FORBEHANDLING

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og overfladeslam samt fri for udblomstringer og
gennemgående revner. Afrensning af fedt og sæberester foretages med Alfix Grundrens.
Kontrollér, at eventuel maling er fastsiddende og ikke afsmittende.
Vinyl og maling slibes/matteres med egnet sandpapir og påføres Alfix UniversalPrimer.
Alternativt udføres der et tyndt kontaktlag af Alfix QuickFix premium evt. oprørt med Alfix FlexBinder.
Opretning af ujævnheder op til 10 mm kan foretages med Alfix QuickFix premium.
Stærkt sugende underlag, f.eks. ubehandlet porebeton, gipsplader, gipspuds, kalciumsilikatplader og anhydritgulve, primes med Alfix VådrumsPrimer eller Alfix PlaneMixPrimer.

BRUGSANVISNING

Oprøring foretages med 0,24 - 0,27 liter rent, koldt vand pr. kg pulver, svarende til 4,8 - 5,4 liter pr. 20 kg pose
afhængig af, om der skal arbejdes med produktet som vægklæber eller en letflydende gulvklæber.
Blandingen skal anvendes inden for ca. 1 time. Husk ved hver opblanding at anvende ren spand og værktøj.
Alfix QuickFix premium trækkes på underlaget med en tandspartel, først med den glatte side, derefter trækkes
igennem med tandsiden. Fliserne presses/vrides straks på plads i den fugtige klæber, dog senest inden for
ca. 20 minutter. Ved montering af mosaik glittes overfladen på klæberen plan med den glatte side af spartlen.
Herefter presses/klappes mosaikken på plads i den våde klæber med f.eks. et fugebræt.
Kontrollér, at flisens bagside er dækket.
Ved fliser større end 600 x 600 mm trækkes klæber både på underlag og flise, så bagsiden dækkes fuldstændig uden hulrum (Buttering-Floating metoden).
Til natursten trækkes klæber både på underlag og flise så bagsiden dækkes helt (Buttering-Floating metoden).
Se iøvrigt Alfix Temainfo: Natursten/marmor.

Bemærk!
Der må ikke tilsættes ekstra vand til klæber, som er begyndt at afbinde.
Vær opmærksom på, at højere blandevandstemperatur afkorter åben- og afbindingstiden.
Korrigering af fliser kan normalt foretages inden for ca. 10-20 minutter efter montering, afhængig af underlagets og flisens sugeevne.
Alfix QuickFix premium har særlige egenskaber, der forhindrer misfarvninger på natursten.
Dette kan dog ikke garanteres under alle forhold. Er flisens fugtfølsomhed ukendt, anbefales derfor at udføre
en prøvelægning.
Alfix QuickFix premium er ikke egnet til områder med vedvarende vandpåvirkning f.eks. i bassiner samt på
udendørs fliser.
Ved tilsætning af Alfix FlexBinder opnås en elastisk fliseklæber til anvendelse på kritiske underlag. Til fugning af natursten anbefales Alfix QuickFuge 8 premium.
Eventuel gulvvarme skal være lukket.

RENGØRING

Rester af Alfix QuickFix premium på fliser og værktøj fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.